Muzyka jest większym odkryciem,
niż cała mądrość i filozofia.

Ludwig van Beethoven

 

 509 497 433

Bielsko-Biała