Muzyka jest większym odkryciem,
niż cała mądrość i filozofia.

Ludwig van Beethoven

 

 509 497 433

Bielsko-Biała

Ansambl » warsztaty muzyczne dla zespołów wokalnych - praca z zespołami wokalnymi


 

W Studium Ansambl poza indywidualnymi lekcjami śpiewu i emisji głosu prowadzimy również warsztaty muzyczne dla zespołów wokalnych. Podczas nich skupiamy się na pracy nad techniką wokalną (wyrównane brzmienie, dykcja, intonacja, wyczucie stylu, ekspresja, właściwe zachowanie na scenie) oraz na doskonaleniu dodatkowych, specyficznych  umiejętności, które należy posiadać przy podejmowaniu trudnej sztuki muzykowania zespołowego.

 

  Trening wokalny dla zespołów wokalnych

 

Nasz trening wokalny skierowany jest także na pomoc w doborze repertuaru oraz kreowaniu wizerunku scenicznego zespołów. Warsztaty muzyczne dla zespołów wokalnych prowadzimy w naszym Studium Ansambl cyklicznie przez cały rok.

Zapytaj nas:


Zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie