Muzyka jest większym odkryciem,
niż cała mądrość i filozofia.

Ludwig van Beethoven

 

 509 497 433

Bielsko-Biała

Ansambl » Zajęcia umuzykalniające dzieci - śpiewu, taniec, muzyka 

Powszechnie wiadomo, że nauka gry na instrumentach muzycznych czy nauka śpiewu czyli zajecia umuzykalniające rozwiją u dzieci umiejętności muzyczne, nie zawsze zdajemy sobie sprawę jak ogromny wpływ na rozwój osobowości naszych dzieci ma możliwie jak najwcześniej rozpoczęta edukacja muzyczna.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom organizujemy w Studium Ansambl dodatkowe zajęcia dla najmłodszych dzieci (5-7 letnich), podczas których bawimy się i poprzez muzykę udoskonalamy takie umiejętności jak: śpiew, gra na prostych instrumentach muzycznych, taniec.

 

  Zajęcia muzyczne dla dzieci - Muzyka, taniec i śpiew

 

Podczas naszych zajęć rozwijamy zdolności słuchowe, spostrzegawczość, zdolność do analizy i syntezy i wzrost wrażliwości estetycznej naszych dzieci. W przyjaznej atmosferze bawimy się, muzykujemy, śpiewamy i tańczymy.

Zapytaj nas:


Zapoznałem się i akceptuję postanowienia zawarte w regulaminie